Home / Ажлын байрны сул орон тоо / Ажлын байрны сул орон тоо

Ажлын байрны сул орон тоо

ДУНДГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧДЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭ

                              2016.08.15
д/д Албан тушаал Орон тоо Шатлал Цол Хүйс
Ахлах офицер Дунд офицер Ахлагч энг эр эм
Батлагдсан одоо байгаа ТТ ТҮ х/а д/х х/ч а/х а/д д/ч с/а а/а а/ч д/а
А. Төсвийн орон тоо
1 Албаны дарга А.Буянбаатар 1 1 1     1                   1  
2 Цагдан хорих байрны дарга Б.Энхбат 1 1 1         1               1  
3 Тасгийн дарга, ахлах гүйцэтгэгч С.Энхбат 1 1 1       1                 1  
4 Ахлах нягтлан бодогч Г.Энхцэцэг 1 1 1             1             1
5 Төлөөлөгч Б.Отгонболд 1 1 1         1               1  
6 Эмч Н.Бархас 1 1 1         1                 1
7 Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгч Б.Дашдорж 1 1 1             1           1  
8 Хүний тоо бүртгэлийн туслах Г.Амартүвшин 1 1 1                 1         1
9 Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч П.Мөнхчимэг 1 1 1                   1       1
10 Нярав Э.Долгормаа  1 1 1                       1   1
11 Ээлжийн дарга П.Мөнхсүх 1 1 1         1               1  
12 Ээлжийн дарга Т.Тамир 1 1 1           1             1  
13 Ээлжийн дарга У.Пүрэвсүрэн 1 1 1             1           1  
14 Ээлжийн дарга З.Баянмөнх 1 1 1             1           1  
15 Хянагч Х.Сандаг-Очир 1 1 1                 1       1  
16 Хянагч З.Батхүү 1 1 1                 1       1  
17 Хянагч Ё.Батхүү 1 1 1                 1       1  
18 Хянагч Б.Батмөнх 1 1 1                 1       1  
19 Хянагч С.Гүрсэд 1 1 1                 1       1  
20 Хянагч Д.Найданбат 1 1 1                 1       1  
21 Хянагч Б.Цогбаатар 1 1 1                 1       1  
22 Хянагч Б.Түвшинсайхан 1 1 1                   1     1  
23 Хянагч Ц.Мөнхбаяр 1 1 1                   1     1  
24 Хянагч Б.Бүдээ 1 1 1                   1     1  
25 Хянагч Х.Ганзориг 1 1 1                   1     1  
26 Хянагч Э.Аюуш 1 1 1                   1     1  
27 Жолооч Ш.Мянганжаргал 1 1 1                     1   1  
28 Жолооч Б.Төрмандах 1 1 1                     1   1  
29 Тогооч Т.Болормаа 1 1 1                     1     1
30 Шийдвэр гүйцэтгэгч Ж.Оюунцэцэг 1 1 1                       1   1
31 Шийдвэр гүйцэтгэгч Д.Мягмарханд 1 1 1                       1   1
32 Шийдвэр гүйцэтгэгч 1 0                              
33 Шийдвэр гүйцэтгэгч Л.Ууганбаяр 1 1 1                       1   1
34 Жолооч С.Даваадагва 1 1 1                       1 1  
  ДҮН 34 33 33 0 0 1 1 4 1 4 1 8 6 3 5 24 9
Б. Дотоод орлогын орон тоо
1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ДҮН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
  НИЙТ ДҮН 34 33 33 0 0 1 1 4 1 4 1 8 6 3 5 24 9
         Мэдээ гаргасан: Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч, ахлагч                                        П.Мөнхчимэг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top