Home / Үйлдвэрлэл / Uncategorized / Галын аюулгүй байдлын сургалт зохион байгууллаа

Галын аюулгүй байдлын сургалт зохион байгууллаа

11140090_1588624731387568_6557954563418114346_n 11270079_1588624634720911_3237248153451175617_n

          Албаны бие бүрэлдэхүүнд 2015 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр  аймгийн Онцгой байдлын газартай хамтран “Аж ахуйн нэгж байгууллага болон обьектын гал түймрийн аюулгүй байдал” сэдвээр хичээл, сургалт зохион байгууллаа.
Сургалтыг Онцгой байдлын газрын, гамшигаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч, онцгой байдлын дэслэгч Э. Мөнхбаатар явуулсан ба Хүний амьдралд эд хөрөнгө, эд баялгийг бүтээхэд ихээхэн хүч, цаг хугацаа, магадгүй хүний бүхийл амьдрал шаардагддаг бол олсон, бүтээсэн бүхнээ алдахад ердөө л хэдхэн цаг, хэдхэн хором л хангалттай тул Галын аюулаас байгууллага, иргэд урьдчилан сэргийлж ажиллах нь ихээхэн ач холбогдолтой юм.

Scroll To Top