Home / Иргэдийг хүлээж авч уулзах албан тушаалтан

Иргэдийг хүлээж авч уулзах албан тушаалтан

Гараг


цол, овог нэр
 
Албан тушаал,

 

Даваа

 

Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан Утас
1 Албаны дарга,

д/х А.Буянбаатар

14.30-18.00 09.00-13.00

14.30-18.00

09.00-13.00 09.00-13.00

14.30-18.00

09.00-13.00 70593707

89086318

2 Дэд дарга бөгөөд ЦХБ-ны дарга,       а/х  Б.Гансүх 14.30-18.00 09.00-13.00

14.30-18.00

09.00-13.00 09.00-13.00

14.30-18.00

09.00-13.00 70593053

90000172

3 Тасгийн дарга бөгөөд АШГ,

х/ч С.Энхбат

14.30-18.00 09.00-13.00

14.30-18.00

09.00-13.00 09.00-13.00

14.30-18.00

09.00-13.00 70593745

89086319

4 ХӨТЯЭАХ шийдвэр гүйцэтгэгч,

а/д Б.Дашдорж

09.00-10.30 14.30-18.00 09.00-10.30 Гадуур ажилтай 09.00-13.00 09.00-10.30 Гадуур ажилтай 09.00-13.00 70593745

88690059

5 33-р тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгч д/ч          .Мягмарханд 09.00-11.00 /Дотоод ажилтай/ 09.00-10.30 14.30-18.00 15.00-18.00 /Дотоод ажилтай/ 09.00-10.30 14.30-18.00 09.00-13.00 70593745

89086033

6 34-р тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгч д/ч Л.Ууганбаяр 09.00-11.00 /Дотоод ажилтай/ 09.00-10.30 14.30-18.00 15.00-18.00 /Дотоод ажилтай/ 09.00-10.30 14.30-18.00 09.00-13.00 70593745

89086034

7 35-р тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгч д/ч А.Отгонжаргал 09.00-11.00 /Дотоод ажилтай/ 09.00-10.30 14.30-18.00 15.00-18.00 /Дотоод ажилтай/ 09.00-10.30 14.30-18.00 09.00-13.00 70593745

89086035

36-р тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгч д/ч  Ж.Оюунцэцэг 09.00-11.00 /Дотоод ажилтай/ 09.00-10.30 14.30-18.00 15.00-18.00 /Дотоод ажилтай/ 09.00-10.30 14.30-18.00 09.00-13.00 70593745

89086036

Scroll To Top