Home / Удирдах алба хаагчид

Удирдах алба хаагчид

Овог: Наранболд

Нэр: Есөн-эрдэнэ

Цол:Хошууч

Боловсрол: Дээд, Бакалавр

Мэргэжилт: Эрх зүйч

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдрийн б/864 дүгээр тушаалаар тус газрын даргаар томилогдсон.

Дэд дарга бөгөөд Цагдан хорих байрны дарга:

Овог: Батбаяр

Нэр: Гансүх

Цол: Ахмад

Боловсрол: Дээд

Мэргэжилт: Эрх зүйч- ШШГБ-ын ажилтан

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн б/1633 дугаар тушаалаар тус газрын Цагдан хорих байрны даргаар томилогдсон.

Тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч

Овог: Сувьдаа

Нэр: Энхбат

Цол: Хошууч

Боловсрол: Дээд

Мэргэжилт: Эрх зүйч

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2004 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн б/231 дугаар тушаалаар тус газрын Тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчээр  томилогдсон.

So kann ich mich als ehemalige ghostwriter masterarbeit für die aktuelle studierendengeneration einsetzen.
Scroll To Top