Home / Удирдах алба хаагчид

Удирдах алба хаагчид

Овог: Алтангэрэл

Нэр: Буянбаатар

Цол: Дэд хурандаа

Боловсрол: Дээд, Магистр

Мэргэжилт: Хуульч, эрх зүйч

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2012 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн б/962 дугаар тушаалаар тус газрын даргаар томилогдсон.

 

Дэд дарга бөгөөд Цагдан хорих байрны дарга:

Овог: Батбаяр

Нэр: Гансүх

Цол: Ахмад

Боловсрол: Дээд

Мэргэжилт: Эрх зүйч- ШШГБ-ын ажилтан

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн б/1633 дугаар тушаалаар тус газрын Цагдан хорих байрны даргаар томилогдсон.

 

Тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч

Овог: Сувьдаа

Нэр: Энхбат

Цол: Хошууч

Боловсрол: Дээд

Мэргэжилт: Эрх зүйч

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2004 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн б/231 дугаар тушаалаар тус газрын Тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчээр  томилогдсон.

 

Scroll To Top