Home / Үйлдвэрлэл / Uncategorized / ХУУЛИЙН СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

ХУУЛИЙН СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

       2017 оны 06 дугаар сарын 19-нөөс 23-ны хугацаанд Эрүүгийн хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийг 2017 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөхтэй холбогдуулан Улсын дээд шүүх, Улсын Ерөнхий Прокурор, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын хамтарсан сургалтанд тус албаны нийт бие бүрэлдэхүүн бүрэн хамрагдлаа.

19260645_1863645210552184_4080590491493635952_n 19366287_1863645223885516_1169703701498884988_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top