Home / Үйлдвэрлэл / Uncategorized / ЭРЭН СУРВАЛЖЛАГДАЖ БАЙГАА ТӨЛБӨР ТӨЛӨГЧДИЙН ЖАГСААЛТ

ЭРЭН СУРВАЛЖЛАГДАЖ БАЙГАА ТӨЛБӨР ТӨЛӨГЧДИЙН ЖАГСААЛТ

Танд дараах төлбөр төлөгч иргэдийн хаяг, түүний эд хөрөнгийн талаар мэдээлэл байгаа бол МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ УТСАНД холбогдож тус газартай хамтран ажиллахыг хүсье.
Утас: 89086319 /Мэдээллийн нууцыг чанд хадгална/

Scroll To Top