Home / Мэдээ, мэдээлэл / ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

Дундговь аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, газрын 2 дахь албадан дуудлага худалдааг 2018 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 11.00 цагт тус газрын байранд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2018 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 14.00 -17.00 цагийн хооронд Дундговь аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 202 тоот өрөөнд бүртгэнэ. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.

Бүртгүүлэхдээ дуудлага худалдааиы дэнчинг тус газрын нярав, кассанд тушааж баримтын нэг хувийг авчирна.

Хаяг: Дундговь аймаг Сайнцагаан сум 7-р баг, Дундговь аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх гаэар
д/д Үл хөдлөх эд хөрөнгийн хаяг байршил Иргэний хуулийн 177-р зүйлийн 177,1-д заасан санал болгох доод үнийг тохиролцсон болон үнэлгээчний тогтоосон зах зээлийн үнийн 50 хувь Хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгч, утасны дугаар
1 Дундговь аймгийн сайнцагаан сумын 6 дугаар баг Боржигоны 25-11 тоот хаягт байршилтай, улсын бүртгэлийн Г-0814003169 дугаарт бүртгэлтэй 900 м.кв талбайтай газар 1 900 000 Ж.Оюунцэцэг 89086036
2 Дундговь аймгийн сайнцагаан сумын 9 дүгээр баг Буянтын 3-р гудамж 36 тоот хаягт байршилтай, улсын бүртгэлийн Г-0814002375 дугаарт бүртгэлтэй 700 м.кв талбайтай газар 1 200 000 Ж.Оюунцэцэг 89086036
Оролцогчдын бүрдүүлэх материал:
  1. Иргэний үнэмлэх түүнтэй адилтгах бичиг баримт/ нотариатаар баталгаажуулсан Аж ахуйн нэгж бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ-нотариатаар баталгаажуулсан.
  2. Дэнчингийн мөнгө /дуудах анхны үнийн 10 хувьтай тэнцэх/ -г тус газрын данс, кассанд өмнөх өдрийн 14:00-17:00 цагийн хооронд тушаах

Харилцах утас: 70593745, 89086036

Scroll To Top