Аймгийн Засаг даргаас Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний газар, хэлтэс, агентлагийн дарга нартай 2021 онд хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button