Home / Авилгын эсрэг

Авилгын эсрэг

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА НЭГДЭЦГЭЭЕ

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА НЭГДЭЦГЭЭЕ

Авлига гэж юу вэ? 2006 онд батлагдсан Авлигын эсрэг Монгол Улсын хуульд “Авлига” гэдгийг төрийн албан тушаалтан эрх мэдлээ хувийн ашиг хонжоо олоход урвуулан ашиглах, бусдад давуу байдал олгох, иргэн, хуулийн этгээдээс тэрхүү хууль бус давуу байдлыг олж авах үйлдэл, ...

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top