УДИРДАХ АЛБА ХААГЧИД

Овог, нэр: Мижиддорж Одбаяр
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Эрх зүйч
Цол, зэрэг: Хошууч, Магистр

Албан тушаал: Газрын дарга

Төгссөн сургууль, дамжаа:
Цагдаагийн академийг эрх зүйч мэргэжлээр;

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал, ажлын туршлага:
Хорих 405 дугаар анги, Ерөнхий жижүүр;
Хорих 405 дугаар анги, Төлөөлөгч;
Хорих 405 дугаар анги, Ахлах төлөөлөгч;

Дорнод аймаг дахь ШШГГ, Цагдан хорих байрны дарга;
ШШГЕГ-ын Захиргааны Удирдлагын газар, сургалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
Дундговь аймаг дахь ШШГГ, Газрын дарга;


 

Овог, нэр: Цэвээний Батсайхан

Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Эрх зүйч
 Цол, зэрэг: Хошууч, Магистр
Албан тушаал: Цагдан хорих байрны дарга
Төгссөн сургууль, дамжаа:
Хууль сахиулахын их сургууль эрх зүйч мэргэжлээр;

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал, ажлын туршлага:
Хорих 435 дугаар анги, Хянагч;
Хорих 439 дугаар анги, Гадна хамгаалалтын офицер;
Хорих 439 дугаар анги, Төлөөлөгч;
Хорих 439 дугаар анги, Ахлах төлөөлөгч
Хорих 403 дугаар анги, Харуул хамгаалалт, гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд дарга;
Дундговь аймаг дахь ШШГГ, Цагдан хорих байрны дарга; Овог, нэр: Сувьдаа Энхбат
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Эрх зүйч
Цол, зэрэг: Дэд хурандаа, Бакалавр

Албан тушаал: Тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч

Төгссөн сургууль, дамжаа:
Хууль сахиулахын их сургууль эрх зүйч мэргэжлээр;

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал, ажлын туршлага:
Дундговь аймаг дахь ШШГА, Ээлжийн офицер;
Дундговь аймаг дахь ШШГГ, Тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч;


 


 Овог, нэр: Баатар Дашдорж
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Эрх зүйч
Цол, зэрэг: Ахмад, Магистр

Албан тушаал: Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч

Төгссөн сургууль, дамжаа:
Их засаг олон улсын их сургууль эрх зүйч мэргэжлээр;

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал, ажлын туршлага:
Дундговь аймаг дахь ШШГА, 33 дугаар тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгч;
Дундговь аймаг дахь ШШГГ, Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгч;
Дундговь аймаг дахь ШШГГ, Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч;