УДИРДАХ АЛБА ХААГЧИД

ГАЗРЫН ДАРГА

Овог, нэр: М.ОДБАЯР

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хошууч

Боловсролын байдал: Магистр


ЦАГДАН ХОРИХ БАЙРНЫ ДАРГА

Овог, нэр: Б.ГАНСҮХ

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хошууч

Боловсролын байдал: Магистр

 

ТАСГИЙН ДАРГА БӨГӨӨД АХЛАХ ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Овог нэр: С.ЭНХБАТ

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Дэд хурандаа

Боловсролын байдал: Бакалавр


ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛ ЭДЛҮҮЛЭХ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН АХЛАХ ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Овог нэр: Б.ДАШДОРЖ

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Ахмад

Боловсролын байдал: Бакалавр