МЭДЭГДЭЛ

Дундговь аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас 2020 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 10 цагаас үнэ хаялцуулах албадан дуудлага худалдаа, 2020 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 10 цагаас үл хөдлөх эд хөрөнгийн хоёр дахь албадан дуудлага худалдаа, 2020 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 10 цагаас үл хөдлөх эд хөрөнгийн хоёр дахь албадан дуудлага худалдааг зохион байгуулахаар нийтэд зарласан.

Улсын онцгой комиссын 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 12 дугаар тогтоолыг үндэслэн Коронавирус халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дээрх цаг хугацаанд зарлагдсан дуудлага худалдааг тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуусан болохыг мэдэгдье.

Цахим хаяг: http://www.dundgovi.cd.gov.mn     

Утас: 89086033, 89086036, 88725090

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button