ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААНД ТОМИЛОН ОРОЛЦУУЛАХ ШИНЖЭЭЧ /ҮНЭЛГЭЭЧИН/-ИЙГ БҮРТГЭЖ, ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАЖ БАЙНА

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button